Takbesiktning / takkonsultation

Våra främsta arbetsområden för takbesiktning och takkonsultation är Malmö, Lund, Landskrona, Helsingborg, Ängelholm, Halmstad och Falkenberg

Vi erbjuder gratis besiktning av Ert tak, där vi upprättar ett besiktningsprotokoll med ev. förslag till åtgärder och vi gör även en bedömning av takets kvarvarande livslängd. I samråd med er gör vi upp en underhållsplan.

Ni kan även vända Er till oss för fri rådgivning och konsultation. Vi är experter på att hitta den optimala lösningen, både när det gäller ekonomi och livslängd, för just Er fastighet.