Brandventilation för tak

Våra främsta arbetsområden för brandventilation av tak är Malmö, Lund, Landskrona, Helsingborg, Ängelholm, Halmstad och Falkenberg

Vi utför funktionskontroll, service/underhåll och reparationer av Brandventilatorer.

Enligt ”Lagen om skydd mot olyckor” ställs krav på fastighetsägaren att uppvisa ett ”systematiskt brandskyddsarbete”. Det omfattar bl. a kontroll och underhåll av brandventilatorerna.

Låt oss ta hand om er brandventilation så får du professionell hjälp och service.