Brandventilation

Brandventilatorer är avsedda att ventilera ut brandgaser.

Heta och aggressiva brandgaser kan förutom att de äventyrar utrymningen av lokalen också försvåra brandmännens arbete och orsaka skador på lokal och inventarier som är många gånger större än den egentliga brandskadan.

Brandventilation är en uppåtöppnande röklucka som finns i flera olika format och utföranden. Samtliga varianter har en sarg av varmförzinkad stålplåt, utvändigt isolerad med 50 mm mineralull. På sargens ovankant finns en spiklist av trä för infästning av intäckningsmaterialet. Ventilatorns två lock finns i två utföranden, dels i varmförzinkad stålplåt med 50 mm isolering, dels i en ljusgenomsläpplig variant med 2- eller 3-skikts polyesterskivor med stor motståndskraft mot mekanisk åverkan. Mellan lock och sarg finns en tätlist av EPDM. Brandventilatorn är som standard försedd med smältsäkring, nedstörtnings-skydd och utvändigt öppningshandtag.

En mängd olika system för öppning av brandventilatorerna finns tillgängliga. Vid s.k. taktisk öppning kompletteras brandventilatorerna med t ex styrcentral (manöverpanel), strömförsörjningsaggregat (batteribackup), elektrisk hållmagnet, gränslägesbrytare.

Beroende på behov och önskemål kan brandventilatorn även kompletteras med inbrottsgaller, komfortventilation (för daglig ventilation) mm.