VÅRA PRODUKTER

Vi har valt att enbart samarbeta med ledande tillverkare. Genom detta har vi tillgång till produkter och system som är anpassade efter vårt nordiska klimat. Vi ställer höga krav på våra leverantörer och prioriterar att samarbeta med företag som har kvalitetssäkringssystem samt miljöledningssystem. Vi använder enbart typgodkända system i våra entreprenader.

Tätskikt

Med gediget yrkeskunnande garanterar vi din byggnad får tätt tak.

Värmeisolering

För god energihushållning i din byggnad kan vi se till du får ett välisolerat tak.

Takljus

Vi jobbar med Sveriges ledande tillverkare av takljus och brandventilatorer.

Taksäkerhet

Förhindra ras av snö och is och skapa förutsättning för säkert tillträde till ditt tak.