Våra arbetsområden inom taksäkerhet täcker även Landskrona, Ängelholm, Halmstad, Falkenberg och övriga Skåne.

För att kunna vistas på ett tak utan att riskera fall till lägre nivå används taksäkerhet i olika utföranden. Taksäkerhetsanordningar är de anordningar som monteras för att bereda tillträde till tak och arbetsställen, samt skyddsanordningar som skall förhindra fall eller ras av t.ex. snö och is.

Taksäkerhet: Lagar, regler & förordningar

Vilka krav på takskyddsanordningar som kan ställas på en fastighet utgörs av Boverkets byggregler, BBR 8:24, och dess föregångare. Man kan säga att Boverket gjort en generell riskanalys och därefter föreskrivit vissa anordningar för att minimera riskerna vid takarbete. Byggreglerna förändras över tid men någon retroaktivitet efter 1960 finns ej gällande taksäkerhet. De byggregler som gällde för taksäkerhet vid fastighetens byggår är de som fortfarande gäller.

Vem ansvarar för taksäkerhet?

Det är inte bara en person som ansvarar för taksäkerhet; ansvaret är helt enkelt delat och kan kortfattat sammanfattas så här:

  • Du som bygger eller ändrar ett hus, d.v.s byggherren, ansvarar för att taket föreses med rätt taksäkerhetsanordningar
  • Du som äger ett hus eller har nyttjanderätten ansvarar för att rätt anordningar för taksäkerhet finns och att de underhålls
  • Du som är arbetsgivare ska se till att taket undersöks innan arbete. Du måste avgöra vilka skyddsanordningar som behövs samt avbryta arbetet vid allvarliga risker
  • Du som är arbetstagare ska följa gällande föreskrifter samt använda de skyddsanordningar som behövs

När behövs taksäkerhet?

  • På samtliga byggnader vars yttertak kan beträdas, om det inte är uppenbart onödigt (BFS 2008:6)
  • Omfattning varierar beroende på fasadhöjd och taklutning

Vi erbjuder ett komplett sortiment för taksäkerhetssystem som är kompatibla med de flesta förekommande tätskitsmaterial som vi använder. Produkterna är av högsta kvalitet och uppfuller ställda krav och regler enligt Boverkets Byggregler. Hör av dig till oss vid frågor eller funderingar så hjälper vi dig självklart vidare.