Utvecklingen av material har gjort att det traditionella sättet att klistra tätskikt i flera lager i princip helt ersatts av mekaniskt infästa enskiktssystem. Dagens tätskikt skiljer sig mycket från de man använde för bara 10–15 år sedan. Numera baseras produkterna på polymermodifierad bitumen och kraftig armering av polyester. Vi arbetar alltid med moderna metoder och trygga produkter vid tätskikt i tak.

Det finns en rad fördelar med mekaniskt infäst enskiktstäckning jämfört med klistrad tvåskikts täckning. En förutsättning är dock att tätskiktsmattan är SBS-modifierad (vilket betyder att asfalten blandats med gummi för att ge tätskiktet dess goda egenskaper, optimalt anpassade för vårt nordiska klimat).

Vi samarbetar med Mataki, Sika/Sarnafil samt Trelleborg när vi arbetar med tätskikt i tak och är utbildade och licensierade att utföra entreprenader med deras produkter. Ytterligare information om våra leverantörer och deras produkter hittar du på deras respektive hemsidor.

På tätskikt från Mataki lämnas marknadens bästa garanti från Tätskiktsgarantier i Norden AB.

Drift och skötselanvisning för tätskikt