Våra arbetsområden för brandventilation/rökluckor täcker även Landskrona, Ängelholm, Halmstad, Falkenberg och övriga Skåne

Se till att ha fullgod brandventilation för taket

Visste du att det finns en lag som heter “Lagen om skydd mot olyckor” som gör fastighetsägaren ansvarig för saker som att taket har fullgod brandventilation/rökluckor? Det är dessvärre allt för få fastighetsägare som känner till detta och det försätter dem i en minst sagt jobbig sits om olyckan en dag är framme. Enligt denna lag krävs det att man ägnar sig åt “ett systematiskt brandskyddsarbete”, vilket inkluderar kontroll och underhåll av brandventilation.

Underhåll

Ett tak bör servas eller genomgå underhållskontroller på årlig basis för att man ska vara på den säkra sidan, och det är inte bara för att säkerställa en fullgod brandventilation. Taket är en utsatt punkt på en fastighet och små skador som upptäcks tidigt är lätta att reparera, i motsats till små skador som över längre tid fått växa sig stora. Att underhålla ett tak är en förhållandevis enkel sak, medan en takreparation är avsevärt mer komplicerat.

Nu är det förstås inte så att man som fastighetsägare förväntas kunna kontrollera och underhålla brandventilatorer i ett tak, men det är ens ansvar att anlita experter på området, så att de kan se till att allt är i tip-top skick. Anlita oss på MHT Syd när du vill kontrollera så att allt står rätt till med ditt taks brandventilation, så får du experthjälp och tryggaste möjliga utgångsläge om olyckan skulle vara framme.

Gratis besiktning och takkonsultation

Hos oss på MHT Syd får du kostnadsfri rådgivning gällande ditt tak. Vi genomför en fullgod takbesiktning helt utan kostnad, där ett protokoll skrivs ut. Därefter bistår vi med rekommendationer för en åtgärdsplan, om något behöver åtgärdas, med din fastighet och dina ekonomiska förutsättningar i åtanke.

När det gäller brandventilatorerna så genomförs en funktionskontroll, service/underhåll samt reparationer av oss på din begäran.

Välj kvalitet – det lönar sig i längden

Den som förekommer problem vinner alltid i längden. Man kan uppleva kostnader för saker som tak som stora och plötsliga, men precis som alla andra delar av en byggnad behöver taket underhållas, repareras och renoveras då och då. Man gör klokt i att ha en plan och en budget för detta.

Vi på MHT Syd har i många år arbetat med tak i, och bortom, hela Skåne och vi hjälper dig mer än gärna med en plan som gör ditt tak till ett tryggt skydd såväl som en investering för framtiden.

Brandventilatorer är avsedda att ventilera ut brandgaser

Heta och aggressiva brandgaser kan förutom att de äventyrar utrymningen av lokalen också försvåra brandmännens arbete och orsaka skador på lokal och inventarier som är många gånger större än den egentliga brandskadan.

Brandventilation är en uppåtöppnande röklucka som finns i flera olika format och utföranden. Samtliga varianter har en sarg av varmförzinkad stålplåt, utvändigt isolerad med 50 mm mineralull. På sargens ovankant finns en spiklist av trä för infästning av intäckningsmaterialet. Ventilatorns två lock finns i två utföranden, dels i varmförzinkad stålplåt med 50 mm isolering, dels i en ljusgenomsläpplig variant med 2- eller 3-skikts polyesterskivor med stor motståndskraft mot mekanisk åverkan. Mellan lock och sarg finns en tätlist av EPDM. Brandventilatorn är som standard försedd med smältsäkring, nedstörtnings-skydd och utvändigt öppningshandtag.

En mängd olika system för öppning av brandventilatorerna finns tillgängliga. Vid s.k. taktisk öppning kompletteras brandventilatorerna med t ex styrcentral (manöverpanel), strömförsörjningsaggregat (batteribackup), elektrisk hållmagnet, gränslägesbrytare.

Beroende på behov och önskemål kan brandventilatorn även kompletteras med inbrottsgaller, komfortventilation (för daglig ventilation) mm.