Låt oss ta hand om städning och översyn och det löpande underhållet av ditt tak. Genom att teckna ett service- och underhållsavtal med oss slipper du tänka på taket.

Vi tar hand om årlig besiktning av de tak som avtalet omfattar och kan därför ge dig besked om när det är dags att sätta in förebyggande åtgärder.

Service- och underhållsavtal

Asfaltbaserade tätskiktsmattor och takdukar ger ett mycket slitstarkt och säkert tätskikt. Men även det bästa tätskikt slits ned med åren. Ingen del av huset är ju så utsatt för väder, vind och andra påfrestningar.

Takets livslängd beror på flera faktorer; hur utsatt läget är, om byggnaden är belägen vid kusten eller i inlandet, i skogen eller på slätten etc.

En annan viktig faktor är hur taket sköts. Ett välskött tak håller längre. Man bör städa taket och göra en översyn varje vår efter vinterns härjningar och varje höst efter lövfällningen. Rensa takrännor, ränndalar och takbrunnar från löv och kvistar för att ge vattnet fri väg ut. Håll taket rent från växtdelar, mossa, löv och skräp.

Är taket rent har du också lättare att se när det en dag är tid att täcka om taket. För moderna tätskiktsmaterial behövs inte något underhåll i egentlig mening. Så till exempel behövs ingen regelbunden strykning med någon typ av takmassa.

Låt oss ta hand om städning och översyn och det löpande underhållet av ditt tak. Genom att teckna ett service- och underhållsavtal med oss slipper du tänka på taket. Vi tar hand om årlig besiktning av de tak som avtalet omfattar och kan därför ge dig besked om när det är dags att sätta in förebyggande åtgärder. På så sätt drabbas du inte av några obehagliga överraskningar.

I samband med besiktningen rensar vi takbrunnar, rengör ränndalar och vidtar mindre åtgärder som krävs för att taket skall fungera tillfredsställande. Ett protokoll upprättas för varje takyta med uppgift om eventuella fel och brister med förslag på åtgärder.

Omfattningen av vårt åtagande kan variera och vi kan erbjuda olika nivåer på serviceavtal. Det går naturligtvis också bra att göra tillägg som t ex att inkludera service av rökluckor.